Retigo s.r.o.

Technický jarmark

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako partner projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jehož nositelem je Zlínský kraj, zve na TECHNICKÝ JARMARK, který se bude pořádat ve firmě Retigo 2.10. 2019.


Technické jarmarky jsou koncipovány jako exkurze ve významných regionálních firmách. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol, převážně 8. – 9. tříd, které navštíví v jednom dni vždy dvě firmy, ve kterých získají informace nejen o navštívené společnosti a jejich výrobních programech, ale také i o důležitých dovednostech a znalostech, které jsou směrodatné pro budoucí zaměstnanecký poměr, aktuálně požadovaných pracovních pozicích, a dalších zaměstnaneckých benefitech. Součástí exkurze v každé firmě je i prezentace spolupracující střední školy, která žáky na pracovní pozice připraví.