Retigo s.r.o.

SYSTÉM PRO SBĚR DAT/ KONTAKTŮ Z VÝSTAV je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je výzkum možností nasazení strojového čtení vizitek, a následného zápisu do CRM systému spolčenosti zadavatele. To vše v rámci zefektivnění sběru dat při veletrzích a dalších propagačních, prodejních činnostech a dále implementace prototypové mobilní aplikace.