Retigo s.r.o.

Rozšíření výrobní kapacity

První čtvrtletí roku bylo pro firmu RETIGO s.r.o. zásadní. Po téměř dvou letech se podařilo úspěšně dokončit rozšiřující stavbu výrobní haly, která umožní navýšit kapacitu výroby až dvojnásobně. Nová moderní budova je projektována s ohledem na okolní krajinu v souladu se současnými požadavky pro energetické úspory. Vybudována byla také nádrž na dešťovou vodu, která se ve firmě opětovně využije.


Plocha haly je rozdělena do dvou podlaží o celkové rozloze více než 6000 m² a je vybavena špičkovými technologiemi jako jsou svařovací roboti nebo 400 tunový lis. Díky němu Retigo již nebude tolik závislé na dovozu některých dílů, dokáže si je vyrobit. Pracoviště jsou více optimalizovaná a automatizovaná. Dodávky materiálu i stavební práce prováděly převážně místní firmy, čímž Retigo podpořilo region. Nabízí rovněž volné pracovní pozice, které jsou k dohledání na webu v sekci kariéra. Přístavba však neslouží pouze ke zvýšení produkce, ale především k dosažení ještě větší kvality výrobků.

Zaměstnancům nově slouží prostory odpovídající nejvyšším nárokům a komfortu. K dispozici je prostorná denní místnost s výhledem na okolní valašské kopce, který se rozkládá za velkými okny celé výrobní haly, dále vybavené kuchyňky, odpočívárny či šatny. Zároveň zde byly také postaveny kanceláře, konferenční a školící místnosti. 

Slavnostní přestřižení pásky proběhlo za přítomnosti vedení společnosti, zaměstnanců, hejtmana Zlínského kraje a dalších významných hostů, kteří měli možnost si v rámci komentované prohlídky prohlédnout stávající výrobu i její ještě nezabydlenou část.