Retigo s.r.o.

Pomáháme k úsměvům nejen v nemocnicích

Zdravotní klaun je dobročinná nezisková organizace, která rozdává radost a smích nejen nemocným dětem, ale i osamělým seniorům nebo zdravotnickému personálu a blízkým lidem v jejich okolí. Jsme rádi, že můžeme přispět k tomu, aby se pacienti cítili lépe.


Posláním Zdravotního klauna je přinášet radost, dobrou náladu, a především naději na místa, kde se jich příliš nedostává. Jedná se zejména o dětské nemocniční pokoje, specializované ambulance, léčebny, stacionáře i domácnosti pečující o těžce nemocné děti.

V České republice aktuálně působí 94 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 66 nemocnic, 11 domovů pro seniory a 1 hospic. 

Profesionální Zdravotní klauni umějí individuálně pracovat s náladou, věkem a potřebami pacienta/klienta. Vycítí, kdo si chce hrát, kdo má chuť si povídat, kdo chce poslouchat písničky, nebo si společně s klauny zazpívat. Důležité je rozbít šedivou atmosféru, přinést do ní svěží vítr a zanechat za dveřmi dobrou náladu a pozitivní pohled na svět. Základem pro úspěch je dokonalá analýza prostředí a schopnost rychle reagovat a improvizovat. Pro fungování klaunů jsou nezbytné finanční dary a příspěvky ať už jednotlivců nebo firem. Proto jsme se i my rozhodli neziskovou organizaci podpořit.