Retigo s.r.o.

OPATŘENÍ FIRMY RETIGO SOUVISEJÍCÍ S NEMOCÍ COVID-19

V souvislosti s nemocí Covid-19, s nařízeními vlády, s mimořádným opatřením Ministerstva Zdravotnictví a s rychlým vývojem virové infekce ve světě, si Vám dovolujeme sdělit několik stručných, ale praktických informací:


V souvislosti s nemocí Covid-19, s nařízeními vlády, s mimořádným opatřením Ministerstva Zdravotnictví  a s rychlým vývojem virové infekce ve světě, si Vám dovolujeme sdělit několik stručných, ale praktických informací: 

 • V rámci ochrany zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti, rušíme veškerá školení a prezentace, nicméně hledáme náhradní řešení.
 • Na příjmu materiálu a expedici platí zvýšená bezpečnostní opatření s cílem zamezit osobnímu kontaktu mezi řidiči a zaměstnanci. Pokud využíváte své přepravce, prosím, informujte je.
 • Nákupní oddělení Retigo aktivně řeší zabezpečení nejnutnějších komponent pro výrobu a servis.
 • Nemáme informaci o tom, že by některý z našich dodavatelů uzavřel výrobu. Část z nich však čelí nebývale velké poptávce.
 • Výrobní kapacita je zatím ovlivněna nepatrně.
 • Retigo má skladem přes 100 konvektomatů a je tedy na zvážení obchodních partnerů zda-li doplní své zásoby.
 • Zaměstnanci společnosti Retigo nemohou do odvolání cestovat. Budou využívat telekomunikačních nástrojů.
 • Část THP pracovníků využívá či bude dle potřeby a dohody využívat home-office.
 • Zaměstnanci, kteří se vrátili k danému dni ze státem označených rizikových zemí, dodržují karanténu.
 • Zrušili jsme veškeré návštěvy ze zahraničí.
 • Do dnešního dne (16. 3. 2020) nebyl ani u jednoho ze zaměstnanců firmy Retigo zjištěn koronavir.

Přejeme všem zdraví a co nejmenší negativní dopady plynoucí z aktuální situace.