Retigo s.r.o.

3. místo v soutěži Český lídr 2020

Zabodovali jsme! 3. místo ve Zlínském kraji v projektu Ocenění Českých Lídrů je doma.


Do finále se dostalo 92 firem s nejlepšími ekonomickými výsledky. Ty byly vybrány z 1516 společností, které vyhověly kritériím soutěže. O jejich výběr se postaral odborný garant soutěže společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Celkem 61 % finalistů působí na trhu již od 90. let, firmy založené po roce 2000 tvoří čtvrtinu uchazečů o zisk ocenění, na export se alespoň částečně zaměřuje 42 % společností ve finále. Zhruba 2/3 firem se soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ účastní poprvé.

Do projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2017 a 2018 a iRating ve stupních 1 - 11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního období (tj. rok 2019). Společnosti dále musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun aspoň a výše bez omezení, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let.

Zdroj: www.oceneniceskychlidru.cz

Více o soutěži, finalistech letošního ročníku a celém projektu se dočtete ZDE.