Retigo s.r.o.

#standwithukraine

Podpořte s námi Ukrajinu. I v Retigu hledáme cesty, jak společně pomoci lidem, kteří to teď potřebují nejvíce. Nejen těm, kteří opouštějí před válkou své domovy a utíkají do bezpečí, ale i těm, kteří musí v zemi zůstat.


Naši zaměstnanci i firma samotná poskytují příspěvky do sbírek materiální i finanční pomoci. Věříme totiž, že společně dokážeme mnohem více. Čím dříve válkou zasaženým lidem pomoc poskytneme, tím rychleji pomáháme.

Proto pokud i vy můžete, pošlete pomoc na Ukrajinu. Každý příspěvek se počítá. 

  • Nákup obranných prostředků podpoříte libovolnou částkou zaslanou na účet Ukrajinské ambasády: č. ú. 304452700/0300
  • Nebo darujte přímo přes webové rozhraní humanitární organizace Člověk v tísni: https://bit.ly/normalni_je__pomahat

Děkujeme.