Retigo s.r.o.

Prezentace a školení

Prezentace produktů retigo živým vařením

Téma: Prezentace nových konvektomatů Vision na Slovensku
Datum: 23.11.2017 - 23.11.2017
Kde a v kolik: od 14:00 hod., areál firmy G.P.R. spol. s r.o., Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava, Slovensko


Vyberte zemi