Retigo s.r.o.

Prezentace a školení

Prezentace produktů retigo živým vařením

Téma: Prezentace nových konvektomatů Vision na Slovensku
Datum: 2.5.2018 - 2.5.2018
Kde a v kolik: od 14:00, Areál firmy Taxon, Horná Streda 623, 916 24 Horná Streda


Vyberte zemi